Aselaki-Info
Kokoaa aselainsäädäntöhankkeeseen liittyvän materiaalin ja tarjoaa informaatiota eri intressipiireille päätöksenteon tueksi.

Aselaki-Blogi
Teksteissä pureudutaan lainsäädäntöhankkeeseen reaaliajassa ja julkaistaan alan asiantuntijoiden kommentteja sekä uutisia.

Tilaa Blogitekstit tästä linkistä.

 

 

Aselaki.info -sivusto kokoaa yhteen Suomessa voimassa olevaan ampuma-aselakiin ja uuteen lainsäädäntöhankkeeseen liittyvää informaatiota. Tiedotuskokonaisuuteen liittyy myös Aselaki-Blogi, jossa alan asiantuntijat sekä eri intressipiirien edustajat ottavat kantaa ja esittävät mielipiteitään aselainuudistuksen tiimoilta.

Ampuma-aselain uudistukse koskettvat suoraan yli 700.000 ampuma-aseiden luvanhaltijaa ja välillisesti useita eri intressipiirejä. Kun mukaan lasketaan rinnakkaisluvat, sekä ilma-aseet, on harrastajia yli miljoona. Lakiuudistus pitää sisällään ampuma-aselainsäädännön, ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön.

Uuden lain tulisi edistää aseturvallisuutta, sen tulisi olla pitkäikäinen, kestävä ja huomioida harrastajat sekä asealan sidosryhmät aina yhdistyksistä luvanvaraista elinkeinoa harjoittaviin yrityksiin.

Perustuslakiongelmiin erikoistuneen arvostetun tutkijan mukaan hallituksen esitys uudeksi aselaiksi on osoittautumassa oletettuakin hatarammaksi ja suurelta osin perustuslain vastaiseksi. Lue juttu ja katso asiantuntijahaastattelu tästä linkistä.

Uusi aselaki tuo mukanaan joukon muun muassa lain soveltamiseen liittyviä ongelmia. Lainvalmistelua ja tulevaa lakia kritisoi myös Oikeuskansleri Jaakko Jonkka, ennen lain vahvistamista antamassaan vastauksessa. Lue vastaus tästä linkistä.

Aselain 2. vaiheen käsittely Eduskunnassa on päättynyt. Asiasta Sisäasiainministeriön sivuilla.
Aselakia uudistamista valmisteleva työryhmä esitti luovutuskirjeessään sisäministeri Päivi Räsäselle (kd) että aselaki pitäisi uudistaa kokonaisuudessaan:

"Työryhmä on työnsä yhteydessä havainnut useita tarpeita muuttaa voimassa olevaa ampuma-aselainsäädäntöä. Nämä ovat olleet kuitenkin työryhmälle annetun toimeksiannon ulkopuolella ja luonteeltaan sellaisia, että niitä olisi valmisteltava erikseen. Tämän johdosta työryhmä katsoo, että ampuma-aselainsäädännön uudistamista tulisi jatkaa. Työryhmä katsoo, että sille määritelty kokoonpano ja työskentelytapa ovat mahdollistaneet esityksen perusteellisen valmistelun."

EU:ssa ollaan parhaillaan valmistelemassa asedirektiiviä, joka toteutuessaan lopettaisi Suomesta monta tähän asti laillista harrastusta. Nähtäväksi jää miten nykyinen hallitus tulee asiassa lopulta toimimaan.

Puolustusministeriö toteaa eduskunnan hallintovaliokunnalle 10.11.2015 antamassaan muistiossa:
 "Puolustusministeriö korostaa, että EU komission suunnittelema asedirektiivin muutos (91/477/ETY), joka kieltäisi reserviläisaseiden käytön, heikentäisi merkittävällä tavalla mahdollisuuksia kehittää reservimme osaamista. Tällä olisi suora vaikutus Suomen puolustuskykyyn. Kansallisen puolustuksen järjestelyt kuuluvat jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan eikä komissio voi siihen näin ollen puuttua. Tämä näkemys on otettava huomioon komissiossa kun asedirektiiviä laaditaan."

Parhaillaan käynnissä on aselupakäytäntöjen uudistamista suunnitteleva hanke, jonka on asettanut poliisihallitus. Hankkeen tarkoitus on, että metsästäjät ja urheiluampujat saavat jatkossa lupansa nopeammin ja helpommin.
Lue tästä linkistä.

Kyseisen hankkeen tarkoitus on Sisäministeriön mukaan se että aselupien hakemista voidaan joustavoittaa muun muassa sähköistä asiointia lisäämällä. Sisäministeriö suunnittelee lainsäädäntöhanketta, jonka tavoitteena on aselupaprosessin selkeyttäminen ja joustavoittaminen. Aseturvallisuus ei kuitenkaan saa heiketä uudistusten myötä. Hankkeessa ei ole tarkoitus muuttaa aseluvan myöntämisen perusteita.  Hankkeen kuulemistilaisuus on 26.11.2015 - Lue lisää tästä linkistä.

Taltioinnin kyseisen hankkeen kuulemistilaisuudesta löydät täältä.

 

Ajankohtaista aselaki.infossa 2016 - News and Events in aselaki.info 

Sivuiltamme löytyviin ulkomaalaisiin artikkeleihin voit tutustua myös Google kääntäjän kautta. - You can translate articles found in our webpage using Google translate.

15.10.2016 - Suomalaisilta järjestöiltä yhteinen lausunto eu:n ampuma-asedirektiiviin liittyen Vicky Fordille ja direktiivin esittelijöille. - Lue tästä linkistä [pdf]

7.4.2016, Suomen Metsästäjäliitto - Asedirektiiviin esitetty uusia jyrkempiä ehdotuksia. - Lue tästä linkistä.

24.3.2016 - Spiegel OnLine - The Path to Death: How EU Failures Helped Paris Terrorists Obtain Weapons. - Read more.

25.2.2016, Verkkouutiset: Sisäministeriö sanoo Suomen saaneen Brysselissä ymmärrystä asedirektiivin valmistelussa. - Lue tästä linkistä.

25.2.2016, Reserviläisliitto: Anneli Jäätteenmäki (MEP), Asedirektiivin epäkohdat. - Lue tästä linkistä.

19.2.2016, Suomen Sotilas - EU-komissio yrittää yhä ottaa aseet suomalaisilta. - Lue tästä linkistä.

9.2.2016 - U 21/2015 vp: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (asedirektiivin muuttaminen). - Lue tästä linkistä.

30.1.2016, Valtiontila - Asedirektiivi - Lue ja vastaa äänestykseen tästä linkistä.

20.1.2016 - Postimees: Eesti, Läti ja Leedu ei nõustu Euroopa Komisjoni relvadirektiiviga. - Lugeda siit.

19.1.2016 - Joint Declaration of Ministers of the Interior: Meeting of Interior Ministers of the Visegrad Group and Slovenia, Serbia and Macedonia. - Read more.

18.1.2016 - Metsästäjäliitto: Anna palautetta asedirektiivin kiristyksestä. - Lue tästä linkistä.

22.12.2015, Mikko Niskasaari: Erkki Tuomioja huijaa asedirektiivillä. - Lue tästä linkistä.

22.12.2015, Puolustusministeri Jussi Niinistö: Tuomiojalle asedirektiivistä. - Lue tästä linkistä.

18.12.2015, ESS, pääkirjoitus: Uudet asekiellot uhka maanpuolustukselle. - Lue tästä linkistä.

18.12.2015, Savon Sanomat: Vahingollinen metsästäjille ja reserviläisille. - Lue tästä linkistä.

15.12.2015, HS: Suomi aikoo viitata kintaalla asedirektiiville, jos EU sen hyväksyy. - Lue tästä linkistä.

15.12.2015, Puolustusministeriö: Asedirektiiviä koskeva kirje suomalaisille europarlamentaarikoille. - Lue tästä linkistä

10.12.2015, Eduskunnan hallintovaliokunta: "Hallintovaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy edellä esitetyin varauksin valtioneuvoston kantaan ja ettei direktiiviehdotusta voida hyväksyä komission ehdottamassa muodossa." - Lue tästä linkistä.

9.12.2015, Seaduse karmistamine võib kaasa tuua piiranguid paljudele relvaomanikele. - Lugeda siit.

9.12.2015: Suomenmaa: Suomi tehostaa lobbausta EU:n asedirektiivia vastaan. - Lue tästä linkistä.

9.12.2015, Suomenmaa: Savola: Valiokunnan kanta asedirektiiviin tiukka ja oikea. - Lue tästä linkistä.

9.12.2015, Suomi tehostaa lobbausta EU:n asedirektiiviä vastaan. - Lue tästä linkistä.

5.12.2015, Reinsalu: Eestile ja Soomele ei sobi ettepanek keelata poolautomaatsed relvad tsiviilkasutuses. - Lugeda siit.

5.12.2015, Jukka Kopra (kok): EU:n asedirektiiviesitys on huono. - Lue tästä linkistä.

4.12.2015, Puolustusministeri Niinistö: Suomi ei voi hyväksyä asedirektiivin muutosehdotusta. - Lue tästä linkistä.

3.12.2015, NRA Kansallisen kivääriyhdistyksen lausunto Eduskunnan suurelle valiokunnalle koskien EU:n asedirektiivin muutosta. - Lue tästä linkistä.

3.12.2015, Pertti Sarvamaa (EU MEP KOK): EU:n asedirektiivi on Suomelle turvallisuusriski. - Lue tästä linkistä.

3.12.2015, Verkkouutiset: Susanna Koski (kok): Olisi pähkähullua riisua itsemme vapaaehtoisesti aseista. - Lue tästä linkistä.

3.12.2015, Svenska Skyttesportförbunde: Gemensamt uttalande om EU kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet. - Läs mer.

30.11.2015, Official position of Eesti Practical-Laskmise Ühing (IPSC Estonian region) regarding proposals for change for European Union’s Firearms Directive 91/477/EEC. - Read more [pdf].

28.11.2015, Aftonbladet: Straffa inte laglydiga i kampen mot terrorn
Debattörerna: EU-förslaget om vapenregler är obegripligt - (Do not punish law-abiding in the fight against terror - Debaters: EU proposal on weapons control is incomprehensible). - Läs mer.

28.11.2015, Suomen Ampumaurheiluliitto: Urheiluammunta on vastuullista nuoriso- ja harrastustoimintaa sekä menestyvä huippu-urheilulaji – sillä ei ole mitään tekemistä rikollisen toiminnan ja terrorismin kanssa. - Lue tästä linkistä.

28.11.2015, Svensk Jakt: Ygeman: ”Sverige ska kunna ha kvar undantaget” (Ygeman: "Sweden is to maintain the exemption") - Läs mer.

28.11.2015, Gefle Dagblad: Nya vapenlagar kan tvinga polisen till minskad brottsbekämpning (New gun laws can force the police to reduced law enforcement). - Läs mer.

28.11.2015, IL: Hallitus vaatii muutoksia EU:n asedirektiiviin (Finnish Goverment demands changes on EU´s firearms directive). - Lue tästä linkistä.

27.11.2015, Perussuomalaiset: ”Asedirektiivin muuttamisella ei suitsita terrorismia Euroopasta”. - Lue tästä linkistä.

27.11.2015, HS: Puolustusministeri Jussi Niinistö: Suomi ei hyväksy EU:n vaatimusta asekiellosta. - Lue tästä linkistä.

27.11.2015, Puolustusministeri Jussi Niinistö - Asedirektiivin muutos vaikuttaisi puolustuskykyymme. - Lue tästä linkistä.

27.11.2015, EU Mep Beatrix Von Storch: "Jäger, Sportschützen und legale Waffenbesitzer beschränken, weil der Terror tobt? Nein, und nochmals nein." - Lies mehr.

27.11.2015, Die Welt: AfD lehnt Verschärfung des Waffenrechts ab. - Lies mehr.

26.11.2015, Facebook: Firearms United Finland - Jaa, tykkää ja osallistu. -  Lue tästä linkistä.

26.11.2015, SM: Ampuma-aseiden lupaprosessia uudistetaan ja joustavoitetaan esimerkiksi sähköistä asiointia lisäämällä. - Lue tästä linkistä.

26.11.2015, Maanpuolustuksen asialla: Asedirektiivi jäihin. Suomen maanpuolustuskyky on turvattava. - Lue tästä linkistä.

26.11.2015, Ampumaharrastusfoorumi lausui aselain joustavoittamisesta. - Lue tästä linkistä.

26.11.2015, Reserviläisliitto: Aselupien hakumenettelyt kevenemässä. - Lue tästä linkistä.

26.11.2015, Suomen Uutiset: Hallitus pyrkii turvaamaan reserviläisten ampumaharrastuksen – lapsi ei saa mennä pesuveden mukana. - Lue tästä linkistä.

26.11.2015, HS: EU:n asedirektiivi vaikeuttaa reserviläistoimintaa. - Lue tästä linkistä.

26.11.2015, LEX – Czech gun rights protection association: Open letter to gun rights supporters across Europe. - Read more.

24.11.2015, Suomenmaa: Jäätteenmäki: Terroristeja ja ammuntaa harrastavia ei voi niputtaa yhteen. - Lue tästä linkistä.

24.11.2015, European Commission: gun bans, lies, and a call to action. - Read more.

24.11.2015, Report: Firearms in Europe - History of EC's Action Plan on Firearms. Read more [pdf].

23.11.2015, Ampumaharrastusfoorumin lausunto hallintovaliokunnalle koskien Euroopan unionin asedirektiivin muuttamista. - Lue tästä linkistä.

23.11.2015, Puolustusministeriön muistio koskien asedirektiivin muutosta (91/477/ETY). - Lue tästä linkistä [pdf].

23.11.2015, Pääesikunnan lausunto koskien asedirektiivin muutosta (91/477/ETY). - Lue tästä linkistä.

22.11.2015, EU: Facts and Actions about new Weapons Ban - Read more. 

22.11.2015, Suomen-Sotilas: Asedirektiivi aiheuttaisi suurta vahinkoa ilman mitään hyötyä. - Lue tästä linkistä.

22.11.2015, Suomen Ampumaurheiluliitto: Direktiivien pitää keskittyä laittomien aseiden kitkemiseen. - Lue tästä linkistä.

22.11.2015, Suomen Metsästäjäliitto: Terrorismin vastaiset toimet suunnattava rikollisiin, ei lainkuuliaisiin kansalaisiin. - Lue tästä linkistä.

20.11.2015, Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) - Ampuma-asedirektiivin vaikutukset reserviläisarmeijaan on otettava huomioon päätöstä tehtäessä. - Lue tästä linkistä.

20.11.2015, Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 15/2015 vp - E 60/2015. - Lue tästä linkistä.

20.11.2015, Yle: Suomi puolustaa puoliautomaattiaseita, EU yrittää rajoittaa. - Lue tästä linkistä.

19.11.2015, Demokraatti: Aseiden kieltäminen ulkonäön perusteella kummallista” – kokoomuksen varapuheenjohtaja tyrmää esityksen. - Lue tästä linkistä.

18.11.2015, EU-parlamentaarikko Jussi Halla Aho - Ampuma-asedirektiivin uudistamisesta. - Lue tästä linkistä.

4.11.2015, Suomenmaa: Keskusta vastustaa EU:n asedirektiivin muutoksia. - Lue tästä linkistä.

10.7.2015, Miten hakea aselupaa? - Lue aselaki.infon aselupa ohje sivulta tästä linkinstä.

17.4.2015, Ase-lehti: Salaiset asiakirjat paljastavat: Starttiase-jutut ovat lavastuksia. - Lue tästä linkistä.

15.4.2015, Metsästäjäliitto mukaan selkeyttämään aselupakäytäntöjä. Lue tästä linkistä.

10.4.2015, Helsingin-Sanomat: Starttipistooleja maahantuonut aseliike vapautui rikossyytteistä. - Lue tästä linkistä.

1.4.2015, Poliisihallitus valehtelee paljon mutta huonosti. - Lue lisää täältä.

13.3.2015, Aselaki ja eduskuntavaalit 2015, lue Erä-lehden Pekka Suurosen blogi kirjoitus aiheesta. - Lue tästä linkistä.

25.2.2015, Hallintovaliokunnalle ampumaratalaista sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annetut lausunnot aselaki.infon lausunnot sivulla. - Lue tästä linkistä.

24.2.2015, Perustuslakivaliokunnalle ampumaratalaista sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annetut lausunnot aselaki.infon lausunnot sivulla. - Lue tästä linkistä.

12.1.2015, Starttiaseet ja Pohan rikokset, osa 3: valehtelu medialle. - Lue lisää täältä.

8.1.2015, Starttiaseet ja Pohan rikokset, osa 2: tekaistut lausunnot. - Lue lisää täältä.

7.1.2015, Starttiaseet ja Pohan rikokset, osa 1: väärät valat. - Lue lisää täältä.

29.12.2014, Beretta käynnisti Sakon TRG:n siirron Italiaan -
EU:n poikkeavat vientilupapolitiikat vie osaamisen ja työpaikat Suomesta? - Lue lisää Kansanedustaja Timo Heinosen (kok) blogi kirjoituksesta.

25.6.2014, Taloussanomat: Hallinto-oikeus näpäytti Itellaa pyssylähetyskiellosta, lue tästä linkistä. - Lue myös: https://jounimartikainen.wordpress.com/2014/06/24/voitto/

25.6.2014, Kansalaisaloite: Vaihtolupa käytännön lisääminen ampuma-aselakiin, lue ja allekirjoita tästä linkistä.

26.3.2014, Vastaus kansanedustaja Timo Heinosen (kok) esittämään kirjalliseen kysymykseen koskien Ampuma-aseiden asetiheyttä Suomessa (KK 167/2014 vp), lue tästä linkistä.

17.3.2014, valiokunnille annetut lausunnot koskien Euroopan komission tiedonantoa E167 ”Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen” aselaki.infon lausunnot sivulla.

16.3.2014, Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) kirjallinen kysymys 167/2014 vp koskien Ampuma-aseiden asetiheyttä Suomessa, lue tästä linkistä.

14.3.2014, Perussuomalaisten tiedote liittyen Euroopan komission tiedonantoa E167 ”Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen”, lue tästä linkistä.

11.3.2014, Aselaki.infon Eurovaalit 2014 sivusto avattu, sivuille tästä linkistä.

10.3.2014, EU ja valtioneuvosto asekieltojen tiellä, lue lisää tiedotteet sivulta.

18.12.2013, Urheiluampuja 6/2013: Reijo Hongisto - Ampumaharrastajien puolustaja Arkadianmäellä. Lue tästä linkistä.

19.11.2013, Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje (AYO) ei enää ole voimassa - Poliisilaitoksia on ohjattu toimimaan voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Lue tästä linkistä.

16.11.2013, Aselakiuudistuksesta annetut lausunnot hare.fi palvelussa. Lue tästä linkistä.

15.11.2013, Aselaki aiheeseen liittyvät keskustelut foorumeilla. Lue tästä linkistä. Riista-lehti, Ase-lehti, Erä-lehti, Toiminta-ampujat.

9.10.2013, Aselakiongelmiin liittyvät kirjalliset kysymykset eduskunnassa 2013 aselaki.infon tiedotteet sivulla.

5.9.2013, Aselakiehdotus lausunnolle − säännöksiä selkeytetään, tsaarinaikainen ampumaratalainsäädäntö uudistetaan. Lue täältä - Lisää myös aselaki.infon tiedotteet sivulla.

28.5.2013, Uusisuomi - Suomen poliisille potkut ampumaradalta – poliisijohtaja hämmästyi. Lue täältä

28.5.2013, Verkkouutiset - Lupavaatimus lopetti ampumaradan käytön - "poliisihallitus vaikeuttaa poliisien toimintaa". Lue täältä

28.5.2013, YLE - Poliisihallitus ampui omaan jalkaansa. Lue täältä

28.5.2013, HS - Poliisi ajoi itsensä ulos suosimaltaan ampumaradalta. Lue täältä

22.5.2013, Kirjallinen Kysymys 428/2013 vp - Poliisihallituksen Asehallintoyksikön tulkinnat ampuma-aselaista. Lue täältä

15.2.2013, Aselakia koskevat lakialoitteet eduskunnassa. Lue täältä

14.2.2013, EU vastaa: annamme vain minimivaatimukset aselainsäädännölle. Lue täältä

13.11.2012, Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen luonnoksesta 2012 annetut lausunnot. Lue täältä

21.5.2012, Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esitystä valmistelevan hankkeen työryhmä nimetty. Lue tästä linkistä [pdf]

25.4.2012, Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen, hallituksen esityksen valmistelua koskeva hanke käynnistynyt. Sivulle pääset tästä linkistä

3.1.2012, Postin kielletyt lähetykset - Itellan asekielto-missio 2012?, lue lisää tästä linkistä [pdf]

30.12.2011, Posti ei enää kuljeta aseita - "Erä-lehti: Kun kusti ei enää polje", lue kirjoitus tästä linkistä

2.12.2011, Poliisihallitukselta uudet ohjeet hallussapitolupien antamisesta ja peruuttamisesta, lue lisää tästä linkistä [pdf]

4.11.2011, Pääesikunnan Henkilöstöosaston vastaus Poliisihallituksen Asehallintoyksikön lausuntopyyntöön, koskien mm. reserviläistoiminnan ampuma-aseita lausunnot sivulla, lue lisää tästä linkistä

3.11.2011, Aselupien hinnat ja hinnankorotusperusteet nousseet 641,5 % suhteutettuna elinkustannusindeksiin , lue lisää tästä linkistä

17.10.2011,  Pitääkö usein esitetty "enemmän aseita, vähemmän väkivaltarikoksia" - mantra paikkansa, lue tutkimus tästä linkistä [pdf]

24.8.2011, Lue oikeudellinen tulkinta ampuma-asekouluttajan asemasta, tästä linkistä [pdf]

Lisäinformaatiota löydät myös Aselaki-Blogista - voit siirtyä sivustolle tästä linkistä.

 
 

aselaki-info
Aselaki.info - Ajankohtaista tietoa uudesta aselaista ja sen ongelmista.  

   Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

Allekirjoita vetoomus EU:n ampuma-ase direktiiviehdotusta vastaan.

 

Muistithan myös?http://maanpuolustuksenasialla.fi/

  

Firearms United - No to the directive! - Let’s block the EU Directive on changes in access to firearms.

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FirearmsUnitedFinland/
https://www.facebook.com/FirearmsUnited/
http://www.firearms-united.com/
 

 

 

 

 
 
Käyttöehdot-Copyright©
 
Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o