Presidentinvaalit 2012
Aselaki-infon Presidentinvaalit 2012- sivustolle kerätään presidenttiehdokkaaksi asettuvien ehdokkaiden mielipiteitä ja julkilausumia aselakiin sekä metsästykseen ja urheiluammuntaan liittyen. Samalla sivut pyrkivät tarjoamaan kansalaisille tärkeää tietoa siitä miten omat ehdokkaat suhtautuvat metsästys- ja ampumaharrastuksiin. Mielipiteitä ja julkilausumia kerätään eri medioiden vaalikoneista ja  tenteistä.

Suomen presidentinvaalit pidetään tammi-helmikuussa 2012. Vaalissa valitaan Suomen tasavallan presidentti toimikaudelle 2012–2018. Vaalien ensimmäinen kierros järjestetään sunnuntaina 22. tammikuuta 2012 ja tarvittaessa toinen kierros 5. helmikuuta 2012.

Ennakkoäänestys kotimaassa: 11.-17.1. (keskiviikosta tiistaihin) ja Ennakkoäänestys ulkomailla: 11.-14.1. (keskiviikosta lauantaihin).

Tietoa presidentin vaaleista 2012:
http://www.vaalit.fi/14168.htm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_presidentinvaali_2012

Toteutettu Ampuma-aselain uudistus koskettaa suoraan noin 700.000 ampuma-aseiden luvanhaltijaa ja välillisesti useita eri intressipiirejä. Kun mukaan lasketaan rinnakkaisluvat, sekä ilma-aseet, on harrastajia pitkälti yli miljoona. Uuden lain tulisi edistää aseturvallisuutta, sen tulisi olla pitkäikäinen, kestävä ja huomioida harrastajat sekä asealan sidosryhmät aina yhdistyksistä luvanvaraista elinkeinoa harjoittaviin yrityksiin. Nykyinen 13.6.2011 voimaan tullut aselaki ei tätä ole. Asiasta löydätte lisää aselaki infon sivuilta: www.aselaki.info

Koska kyseessä on ennen kaikkea arvo-kysymys, esitimme myös Presidenttiehdokkaille kysymyksiä asiaan liittyviin ajankohtaisiin asioihin.

1) Harrastatteko itse metsästystä tai ampumaurheilua? - tai vastaavasti, miten itse suhtaudutte metsästykseen ja ampumaurheiluun?
2) Onko nykyinen 13.6.2011 voimaan tullut aselaki mielestänne toimiva, vai olisiko vanha huolellisesti ja asiantuntijat huomioon ottaen valmisteltu aselaki ollut parempi?
3) Mitä mieltä olette ns. pitkistä aseista (kiväärit, haulikot) tai vastaavasti lyhyistä aseista (pistoolit, revolverit) ja näiden laillisesta yksityisomistuksesta?
4) Miten arvioisitte teidän Presidenttinä voivan vaikuttaa metsästäjien ja ampumaurheilijoiden kannalta tärkeään yhteiskunnalliseen aselaki-kysymykseen?

Koska Presidentti on myös puolustusvoimien ylipäällikkö, kysyimme myös seuraavaa:

5) Mikäli Suomen kansalaisiin ei voi luottaa rauhan aikana siten, että nämä voivat pitää hallussaan luvallisiin käyttötarkoituksiin käytettäviä laillisia ampuma-aseita, miten teidän mielestänne häneen sitten voidaan luottaa sodan aikana, kun maamme hätä on todellinen?


Presidentinvaaliehdokkaat 2012

Paavo Lipponen (sd)

http://www.paavolipponen.fi

Tiedot wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Paavo_Lipponen


 

Paavo Väyrynen (kesk)

http://www.vayrynen.com/

Tiedot wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Paavo_Väyrynen

Eduskuntavaalit 2011, HS vaalikone: "Aselaki on nyt hyvä"

Vastaukset:

1)
En harrasta itse, mutta suhtaudun sekä metsästykseen että ampumaurheiluun myönteisesti.

2) Ensimmäiset kokemukset uudesta aselaista ovat osoittaneet, että se on johtanut ylisääntelyyn joissakin tapauksissa, erityisesti kokeneiden aseharrastajien ja metsästäjien osalta. Siksi lain vaikutuksia pitää seurata. Tarvittaessa säädöksiä tulee korjata, jotta se ei vaikeuta asiallista ja laillista aseharrastusta.

3)
En näe ongelmia, mikäli erilaisille asetyypeille on yleisesti hyväksyttävä ja laillinen käyttötarkoitus, kuten metsästys, aseiden keräily tai ampumaurheilun harrastaminen.

4)
Presidentti voi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esittää mielipiteitään. Pidän yleisesti hyväksyttävin perustein tapahtuvan ampuma-aseharrastuksen merkitystä tärkeänä. Esimerkiksi metsästys on käytännössä talkootyönä tapahtuvaa riistanhoitoa eikä sille ole olemassa korvaavaa järjestelmää.

5)
Aiheellinen kysymys. Ymmärrän hyvin, että aselain tiukentaminen on aiheuttanut ärtymystä.


 

Sauli Niinistö (kok)

http://www.niinisto.fi/

Tiedot wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sauli_Niinistö


 

Pekka Haavisto (vihr)

http://www.pekkahaavisto.net/
 
Tiedot wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Haavisto

Eduskuntavaalit 2011, HS vaalikone: "Käsiaseiden säilyttäminen kotona pitäisi kieltää", "Olin valmis tiukempiin käsiaserajoituksiin, koska koulu- ja muissa ampumisissa on käytetty juuri lyhytpiippuisia aseita, jotka on helppo piilottaa vaatteisiin tai laukkuun. Pitkien metsästysaseiden kohdalla tilanne on toinen"

Aserekisterin tilanne (Kirjoittanut Haavisto, 05.03.10):
http://www.pekkahaavisto.net/?p=80


 

Timo Soini (ps)

http://timosoini.fi/
 
Tiedot wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Timo_Soini

Eduskuntavaalit 2011, HS vaalikone: "Aselakia pitäisi lieventää", " Aselaki olisi ollut hyvä entisessä muodossaan."


 

Eva Biaudet (rkp)

http://www.evabiaudet.fi/

Tiedot wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Eva_Biaudet

Vastaukset:
Hei,

Tässä Evan lyhyt vastaus ampuma-aseharrastuksesta:

Ampuma-aseharrastus on hyvä järjestää kerhojen puitteissa, siten että harrastaminen tapahtuu ohjattuna ja sosiaalisen kontrollin alaisena. On tärkeätä ehkäistä vahinkoja ja ympäristön saastuminen. On myös tärkeätä oppia varovaisuutta ja aseen käytön vaaroista, siten kun opetetaan kun harrastus tapahtuu ohjatusti.

En kannata automaattiaseiden tai puoliautomaattiaseiden käyttöä harrastus käytössä. Muutoinkin tulee asekantolupien myöntämisessä ja seuraamisessa olla tiukat käytännöt.

Aseharrastus sinänsä ei ole haitallista. Väärinkäytökset sitä vastoin ovat vaarallisia.

Eva Biaudet ei itse metsästä eikä hänellä ole aseisiin liittyvää harrastusta mutta suhtautuu metsästykseen yleisesti ottaen myönteisesti.

 

Paavo Arhinmäki (vas)

http://www.paavoarhinmaki.fi/
 
Tiedot wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Paavo_Arhinmäki

Eduskuntavaalit 2011, HS vaalikone: "Käsiaseet pitäisi kieltää kokonaan."


 

Sari Essayah (kd)

http://essayah.fi/
 
Tiedot wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sari_Essayah

Vastaukset:

1)
Suhtaudun myönteisesti. Urheiluammunnan eri lajeja on olympialaisissa mukana ja olen itsekin kokeillut pistooliammuntaa. Metsästys on luonnollinen asia ja liittyy suomalaiseen kulttuuriin ja riistanhoitoon.

2) Kun uutta aselakia oltiin valmistelemassa, kiinnitin huomiota siihen, että lakiesitys siirtää yhdistyksille ja ampuma-asekouluttajille julkista valtaa. Sikäli ymmärrän joitain www.aselaki.info sivustolla olevia pohdintoja lakiesityksen ongelmakohdista.

Minun on vaikea arvioida, miten uusi aselaki on lopultakin toiminut ja toivon, että ministeriö kerää riittävästi palautetta kentältä. Sisäasiainministeriö on parhaillaan selvittämässä minkälaisia uudistuksia olisi syytä tehdä. Tuon esiselvityksen aikana on kuultu eri intressiryhmiä kuulemistilaisuudessa Eduskunnassa. Esiselvitys luovutetaan sisäministerille pian. Aselakiuudistuksen 2. vaihe käynnistetään tuon selvityksen pohjalta. Itse ajattelen, että aselain tärkein tehtävä on tähdätä aseturvallisuuteen ja tältä osin olisi varmaankin syytä uudistaa ampumaratoja koskevaa lainsäädäntöä. Niiden kohdalla on yhä voimassa asetuksia, jotka on säädetty tsaarin aikaan.

3) Yksityishenkilö voi omistaa aseita, joita hän tarvitsee johonkin hyväksyttävään tarkoitukseen. Tällaisia tarkoituksia ovat mm. metsästys, urheilu tai asekeräys. Aseen on oltava tarkoituksenmukainen, eli oltava sopiva metsästykseen tai siihen urheilulajiin, jota harrastaa, eikä se esimerkiksi saa olla liian tulivoimainen tuota tarkoitusta ajatellen.

4) Presidentti voi aina osallistua arvokeskusteluun metsästyksestä tai urheilusta. Viime vuosien traagisten ampumatapauksien aikana on ollut esimerkkejä tilanteista, jolloin presidentti on käyttänyt puheenvuoroja aselakiasioissa. Toivon mukaan voin presidenttinä osallistua keskusteluun myönteisissä merkeissä, esimerkiksi onnittelemalla Suomen urheilujoukkuetta olympiamitaleista eri ammunnan lajeissa.

5) Kyllä suomalaisiin yleisesti ottaen voi luottaa. Puolustusvoimat ovat kouluttaneet sotilaita käyttämään aseita sodankäynnin tarkoitukseen ja luotan siihen, että järjestelmä toimii ja nykyiset reserviläiset kunnioittavat aseiden voimaa, puolustusvoimien varomääräyksiä ja säännöksiä aseiden ja voiman käytön suhteen.


 
   
Vastaukset päivitetty viimeksi: 13.1.2011  
  
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

Muista myös: 

 

Eduskuntavaali ehdokkaat ja aselaki kysymys Helsingin Sanomien vaalikoneessa, lataa taulukko tästä linkistä [excel] tai tästä linkistä. [ods]

 

Rekyyli-lehti

                               www.rekyyli.fi

 

Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa -esiselvityshanke

http://www.intermin.fi/suomi/aseturvallisuus/

 

 

Käyttöehdot-CopyrightŠ

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o