Eduskuntavaalit 2011

Muutos 2011Muutos 2011 r.p., Förändring 2011 r.p.
Rekisteröity 8.10.2010
Osoite: PL 34, 24101 Salo
Puh. 040 7333 467
tapio.ayravainen@muutos2011.fi
http://www.muutos2011.fi

Puolueen kanta aselakia koskeviin kysymyksiin

Muutos 2011:sta ei puolueena ole yhtenäistä kantaa aselakia koskeviin kysymyksiin.
Puolueessa saa olla puolueen sisällä asioista eriäviä mielipiteitä.
Lue Muutos 2011 puolueen aselakiin liittyvä yhteiskannanotto (julkistettu 10.3.2011), tästä linkistä.

Ehdokkaiden mielipiteet ja julkilausumat

Kimmo Karjalainen
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1975
"Aselait on säädetty huonosti. Ne pitäisi uusia. Rajoitusten taso oli sopivan tiukka ennen uusinta muutosta, vaikka laissa oli silloinkin puutteita."
http://www.kimmokarjalainen.fi/

+
Oula Lintula
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1979
"Tiukennus tehtiin hiljattain osana tarpeetonta "paniikkia" parin ikävän yksittäistapauksen jälkeen."
http://www.oula.info/

+
Kimmo Koljonen
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1981
"Vastattava ei, koska nykyiset muutokset ovat olleet kaikkea muuta kuin onnistuneita, suurimmalta osalta syystä, ettei asianosaisia tahoja ole kuunneltu."

+
Simo Lipsanen
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Etelä-Savo
Syntymävuosi: 1991
"En näe mitään järkeä aseenkanto-oikeuden rajoittamisessa. Ehdottomasti suurin osa aseellisista rikoksista tehdään edelleen laittomilla aseilla."
http://lipsanen.blogspot.com/

+
Petri Kaivanto
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1968
"Aselakien kiristämisellä ei voida estää yhtään laittomilla tai laillisilla aseilla tehtävää väkivallantekoa. Laillisten aseiden vähentyessä laittomien määrä lisääntyy."
http://www.kaivanto.fi/vaalit/

+
Markku Papinniemi
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Kymi
Syntymävuosi: 1953
"Jo tehdyt muutokset riittävät. Jäävuoren huippu: kouluampumiset eivät ole syy vaan seuraus syrjäytymisestä, koulukiusaamisesta jne. On puututtava syihin ja pikaisesti."
http://markkupapinniemi.nettisivut.fi/

+
Martti Munne
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Uusimaa
Syntymävuosi: 1981
"Vanha laki oli hyvä. Takaisin siihen."
http://www.facebook.com/pages/Martti-Munne-eduskuntaan-Muutos-2011-Uusimaa/144386932241238

+
Jari Leino
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1964
"Uusi aselaki ja aselupakäytännön yhtenäistämisohje ovat epäonnistuneita ja ne pitäisi kumota. Aselupien suhteen pitäisi palata vanhan aselain mukaisiin säädöksiin ja käytäntöihin."
http://www.muutos2011.fi/vb/blog.php?cp=4

+
Ville Laaksonen
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Keski-Suomi
Syntymävuosi: 1987
"Aseet eivät ihmisiä tapa. Ja sellainen ihminen joka haluaa tappaa muita ihmisiä saa tarvittaessa aseen suhteellisen helposti rajoituksista huolimatta."

+
Jiri Keronen
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1984
"Mikäli aseet kielletään, ainoastaan rikollisilla on aseita."
http://keronen.blogspot.com/

+
Harri Eerikäinen
Puolue: Muutos 2011 (M11)
Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1964
"Voimassaolevan aselain mukaan "Aseen hallussapito voidaan myöntää soveltuvalle henkilölle". Niin tulee olla jatkossakin. On siis tutkittava luvan hakijan ominaisuuksia ja edellytyksiä. Asiantuntijoina lain valmistelussa tulee käyttää aihepiirin parhaita asiantuntijoita eli harrastejärjestöjä, joiden omissa intresseissä vastuullisen ja turvallisen ampumaharrastuksen kehittäminen ja turvaaminen ovat mitä suurimmassa määrin. Tätä tulen vaatimaan, mikäli tulen valituksi kansanedustajaksi.

Jo myönnettyä hallussapitolupaa ei saa liian kevyin perustein peruuttaa, kuten nykyisin. Laadukkaissa harrastusaseissa, toisin kuin luvattomissa sodanaikaisissa romuissa, on kiinni suuria summia, ja yksityisen omaisuuden suoja on tarpeen ulottaa koskemaan myös niitä. Niin ei tapahdu, jos lupa oman omaisuutensa hallussa pitämiseen on määräajoin haettava yhä uudelleen, ja parhaassakin tapauksessa siitä on tässä yhteydessä maksettava lähes veronomainen lupamaksu."
http://www.harrieerikäinen.fi/

+
Mikael Korkman
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Uudenmaan
Syntymävuosi: 1964
"Mikäli minä saisin päättää uusi ase-laki kumottaisiin heti. Ase harrastusta tulisi tukea eikä rajoittaa kuten nyt, on väärin syyllistää ja rajoittaa ampuma ase harrastusta kuten nyt pyritään."
http://www.korkman.fi/

+
Marjukka Kaakkola
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Uudenmaan
Syntymävuosi: 1962
"Uutta aselakia ei olisi tarvittu, vanha olisi riittänyt ja käytäntöjä olisi voinut vain vähän tiukentaa. Jos jotain toimenpiteitä olisi pitänyt esim. Kauhajoen jälkeen tehdä, niin se olisi ollut mielenterveyspalveluiden saatavuuden lisääminen. Ampuma-aseiden yksityisomistus on minusta se on normaali osa yhteiskuntaamme, metsästäjät, reserviläiset ja ampuma- ja aseharrastajat ovat perinteisesti hoitaneet hyvin asiansa."
http://www.marjukkakaakkola.com/

+
Kimmo Koljonen
Puolue: Muutos 2011 (M11)
Vaalipiiri: Hämeen
Syntymävuosi: 1982
"Uusi aselaki on huono ja se tulisi kumota mahdollisimman pian. Ampuma-aseiden yksityisomistajuus on mielestäni hyvä asia. En näe mitään syytä sen rajoittamiseen."
http://www.muutos2011.fi/wiki/index.php?title=Kimmo_Koljonen

+
Jari Leino
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1965
"Uusi aselaki on epäonnistunut ja se pitäisi kumota. Vanhan aselain mukaiset käytännöt olivat mielestäni aivan hyviä ja koulusurmaajien aseluvat oltaisiin voitu (ja olisi pitänyt) jättää myöntämättä vanhaa aselakia tiukasti soveltamalla.

Jokaisella nuhteettomalla ja täysissä sielun voimissa olevalla Suomen kansalaisella tulee olla oikeus omistaa ampuma-aseita, mikäli laissa säädetyn käyttötarkoituksen edellytykset täyttyvät. Valtio ei saa loukata yksityisomaisuuden suojaa."
http://www.muutos2011.fi/jarileino

+
Teemu Lavikka
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Kymen
Syntymävuosi:1976
"Uusi aselaki on tarpeeton, vanhallakin oltaisiin tultu toimeen. Uusi laki ja AYO ovat johtaneet jo mitä ihmeellisimpiin lupapäätöksiin kotikunnassani. Suhtaudun myönteisesti aseiden yksityisomistukseen. Mielestäni ampumaharrastus on hyvä harrastus niin nuorille, kuin vanhoillekin. Lisäksi ampumaharrastus tukee maanpuolustustyötä, mikä ei ole ollenkaan huono asia."

+
Esa Nyyssönen
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pohjois-Savon
Syntymävuosi: 1982
"Olen uutta aselakia sekä tulevaa aselain 2.vaihetta vastaan. Mielestäni on aivan typerää, että tervejärkisen harrastajan elämää vaikeutetaan eikä puututa sellaisten ongelmien todellisiin syihin, jotka kulminoituvat väkivaltaan. Aselain kiristykset, harrastustoiminnan vaikeuttaminen sekä ikärajojen nosto ei auta ihmisten mielenterveysongelmiin, syrjäytymiseen tai koulukiusaamiseen. Myös aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje pitäisi saada pois aseluvista päättävien virkamiesten pöydältä, koska se kävelee aselain ylitse ja sisältää käsittämättömän typeriä ohjeistuksia - omasta mielestäni. Vanhan aselain tarkempi noudattaminen ja AYO:n unohtaminen olisi ollut riittävä keino parantaa aseturvallisuutta laillisten aseiden osalta Suomessa.

Henkilö, joka on mieleltään terve ja haluaa harrastaa kilpa-ammuntaa tai metsästystä, on mielestäni tervetullut harrastamaan ja omistamaan aseita. Järjestöt ja seuratoiminta on hyvä olla tukemassa niin metsästys- kuin harrastustoimintaa, jotta aseen turvallinen käsittely ja säilytys tulee paremmin tutuksi koulutuksen ja sosiaalisen toiminnan kautta.

Jokaisella aseita omistavalla tulisi olla aseiden säilytykseen virallinen ja hyvällä kampalukolla varustettu, jopa kevyesti panssaroitu asekaappi."

+
Aki Järvinen
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pohjois-Savo
Syntymävuosi:
"Nykyinen poliisin mielivaltaiseen toimintaan johtanut kehitys on käännettävä. Jo aikaisemmin lait sallivat "huonojen hedelmien" poistamisen - ongelma on aina ollut valvonta ja sen toteutus - ei sääntöjen puute."
+
Oula Lintula, numero 4
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1979
"Jos laki on hyväksytty, niin ei sitä enää oteta uudelleen käsittelyyn. Toki voidaan tehdä uusi laki, jolla kumotaan vanha. Näin kylläkin pitäisi tehdä. Aselaki on hutaistu läpi moraalipaniikin vallassa."
http://www.oula.info/
+
   
   
   
   
   
   

  sivun alkuun
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o