Lausunnot 2015

 

Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen valmistelu on parhaillaan käynnissä.

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?TUNNISTE=HE+20/2014

 

Perustuslakivaliokunnalle ampumaratalaista sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annetut lausunnot:

 

Oikeusministeriö, Liisa Vanhala [pdf]

Oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen [pdf]

Professori Olli Mäenpää [pdf]

Professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen [pdf]

Poliisitarkastaja Seppo Sivula, sisäministeriö [pdf]

 

Hallintovaliokunnalle ampumaratalaista sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annetut lausunnot:

 

Ampumaharrastusfoorumi, Riissanen [pdf]
Ampumaharrastusfoorumi, Riissanen_liite1 [pdf]
Ampumaharrastusfoorumi, Riissanen_liite2 [pdf]
Ampumahiihtoliitto, Nepponen [pdf]
Ampumaurheiluliitto, Aarrekivi [pdf]
Ase-Lehti, Peltola [pdf]
Ase-Lehti, Peltola_pp [pdf]
Asealan elinkeinoharjoittajat, Ala-Ketola [pdf]
Asekauppiaiden liitto, Hietala [pdf]
Etelä-Pohjanmaan liitto, kirjallinen [pdf]
Hameen liitto, kirjallinen [pdf]
Lääkäriliitto, Lehtonen [pdf]
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPK, kirjallinen [pdf]
Metsästäjäliitto, Simenius [pdf]
Oikeusministeriö, kirjallinen [pdf]
Puolustusministeriö, Penttilä [pdf]
Poliisihallitus, Lehtonen [pdf]
Pääesikunta, Hypponen [pdf]
Perustuslakivaliokunnan lausunto [pdf]
Pohjois-Pohjanmaan liitto, kirjallinen [pdf]
Pohjois-Savon liitto, kirjallinen [pdf]
Reserviläisliitto, Nyberg [pdf]
Reserviupseeriliitto, Liehu_pp [pdf]
Riistakeskus, kirjallinen [pdf]
Sisäasiainministeriö PO, kirjallinen_vastine [pdf]
Sisäasiainministeriö PO, lisalausunto [pdf]
Sisäasiainministeriö, Sivula [pdf]
Sisäasiainminiteriö, rajavartio osasto, Normia [pdf]
Sosiaali- ja terveysministeriö, kirjallinen [pdf]
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, kirjallinen [pdf]
TULLI, kirjallinen [pdf]
Tietosuojavaltuutetun toimisto, kirjallinen [pdf]
Uudenmaan ELY, kirjallinen [pdf]

 

Muita lausuntoja ->2014

 

Lainsäädäntöhankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvalla lausuntokierroksella kaikki merkittävät alan harrastajia sekä ammattilaisia edustavat tahot arvostelivat jyrkkäsanaisesti keskeneräistä ja huonosti valmisteltua lakiesitystä ja vaativat sen palauttamista uudelleen valmisteluun. Tästä huolimatta ampuma-aselakiesitys toimitettiin eduskuntaan eikä hyvin perusteltuja lausuntoja huomioitu millään tavalla.

Allekirjoittaneiden lisäksi myös Suomen Lääkäriliitto ja Psykologiliitto ovat kritisoineet kaikille terveydenhuollon ammattilaisille annettavia laajoja ilmoitusoikeuksia ja potilastietosuojan murtamista sadoilta tuhansilta suomalaisilta.

Sisäministeriö ja sisäministeri perustelevat asiantuntijoiden kannanottojen huomiotta jättämistä seuraavasti; "Koska järjestöjen kannat ovat poikenneet useilta osin hallituksen iltakoulun valmistelun alkuvaiheessa tekemistä linjauksista, ei järjestöjen kantoja sellaisenaan ole voitu ottaa huomioon" (Ministeri A. Holmlund 10.9.2009).

Toisin sanoen kansalaisjärjestöjä ja asiantuntijoita kuunnellaan vain jos lausunnot sattuvat olemaan samassa linjassa prosessin alkuvaiheessa tehdyn poliittisen linjauksen sekä virkamiesten kanssa. Päättäjien ”faktatietoisuus” on kuitenkin tällä hetkellä sekä määrällisesti, että laadullisesti täysin eri kuin 8.10.2008 vallinneessa tilanteessa joten poliittinen linjaus kuten aselakiesityskin tulisivat tehdä uusiksi.

 

Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Tälle sivulle kerätään aiheeseen liittyviä lausuntoja. Ensimmäisen vaiheen lausunnot löytyvät aselaki.infon arkisto sivulta.

 

Lausunnot koskien Euroopan komission tiedonantoa E167 ”Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen”

 

Suomen Ampumaurheiluliitto [pdf] - AMPUMAURHEILULIITTO_Vuola_18022014_E_167_2013vp.pdf
Lue myös: http://www.ampumaurheiluliitto.fi/?x1759=9710697
Suomen Metsästäjäliitto [pdf] - METSASTAJALIITTO_Simenius_18022014_E_167_2013vp.pdf
Suomen Asehistoriallinen seura [pdf] - ASEHISTORIALLINEN_SEURA_Pohjolainen_18022014_E_167_2013vp.pdf
NRA - Kansallinen Kivääriyhdistys [pdf] - 12032014_NRA_lausunto_suurelle_valiokunnalle.pdf
Puolustusministeriö [pdf] - PLM_kirjallinen_18022014_E_167_2013vp.pdf
Poliisihallitus [pdf] -- POLIISIHALLITUS_Lehtonen_14022014_E_167_2013vp.pdf
Sisäministeriö [pdf] - SM_Lamminmaki_14022014_E_167_2013vp.pdf
SM Rajavartio osasto [pdf] - SM_rajavartio_osasto_kirjallinen_14022014_E_167_2013vp.pdf
Valtiovarainministeriö [pdf] - VM_Lumme_14022014_E_167_2013vp.pdf
Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton lausunto EU:n komission asedirektiiviä koskevaan muistioon, lue tästä linkistä.

 

Vanhat lausunnot -> 2013

 


Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen luonnoksesta 2012 annetut lausunnot

Päijät-Hämeen poliisilaitoksen lausunto 1.10.2012 [PDF]
Asealan elinkeinonharjoittajien lausunto 28.9.2012 [PDF]
Kainuun poliisilaitoksen lausunto 24.9.2012 [PDF]
Varsinais-Suomen poliisilaitoksen lausunto 28.9.2012 [PDF]
Satakunnan poliisilaitoksen lausunto 27.9.2012 [PDF]
Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunto 22.10.2012 [PDF]
Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen lausunto 28.9.2012 [PDF]
Pirkanmaan poliisilaitoksen lausunto 1.10.2012 [PDF]
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lausunto 26.9.2012 [PDF]
NRA Kansallisen kivääriyhdistyksen lausunto 28.9.2012 [PDF]
Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton lausunto 8.10.2012 [PDF]
Keski-Suomen poliisilaitoksen lausunto 28.9.2012 [PDF]
Suomen Riistakeskuksen lausunto 28.9.2012 [PDF]
Etelä-Savon poliisilaitoksen lausunto 24.9.2012 [PDF]
Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen lausunto 25.9.2012 [PDF]
Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen lausunto 1.10.2012 [PDF]
Reserviläisurheiluliiton lausunto 12.11.2012 [PDF]
Asekauppiaiden liiton lausunto [PDF]
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lausunto 2.10.2012 [PDF]
Suomen Asehistoriallisen Seuran lausunto 1.10.2012 [PDF]
Etelä-Savon poliisilaitoksen lausunto [PDF]
Metsästäjäliiton lausunto 28.9.2012 [PDF]
Suomen ampumahiihtoliiton lausunto .9.2012 [PDF]
Jokilaaksojen poliisilaitoksen lausunto 28.9.2012 [PDF]
Sisäasiainministeriön ylitarkastaja Timo Kerttulan kommentit [PDF]
Kanta-Hämeen poliisilaitoksen lausunto 25.9.2012 [PDF]
Maa- ja metsätalousministeriön lausunto 25.9.2012 [PDF]
Suomen Ampumaurheiluliiton lausunto 1.10.2012 [PDF]
Oulun poliisilaitoksen lausunto 1.10.2012 [PDF]

sivun alkuun 
 
 

aselaki-info

UOM! - Aselain 1.vaiheen lausunnot arkistot sivulla.

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o