Sivuston käyttöehdot

Aselaki-Info -sivuston sisältämää sisältöä ja materiaalia voi vapaasti käyttää sekä lainata yksityisissä, ei kaupallisissa tarkoituksissa. Tämän sivuston ylläpitäjä ei anna mitään vakuutuksia liittyen sivuston ulkopuolisiin tiedostoihin tai linkkeihin, joita voi ladata tai joille voi päästä sivustolla olevan linkin kautta.

Käyttäjän siirtyessä toiselle www-sivulle käyttäjä ymmärtää, että www-sivu on riippumaton tämän sivuston ylläpidosta eikä linkkien sisältöä tai käytettävyyttä voida valvoa. Linkin tai tiedoston tallentaminen tälle sivustolle ei merkitse sitä, että sivuston ylläpitäjä hyväksyisi ulkoiselle www-sivulle tuotetun sisällön taikka vastaisi siitä.

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut tai jonka on väitetty aiheutuneen muulla www-sivulla tai muussa resurssissa olevasta tai niiden kautta tarjottavasta sisällöstä, tavarasta tai palvelusta, niiden käytöstä tai niihin luottamisesta.

Ulkopuolisia linkkejä koskevat huolenaiheet tulee suunnata kyseisen sivun ylläpitäjälle.

Sivuston ylläpitäjä sitoutuu olemaan lisäämättä sivuille tekijänoikeuksien alaista materiaalia ilman oikeuksien haltijan lupaa.

Sivuston käyttö markkinointi- tai ansaintatarkoituksessa on ulkopuolisilta tahoilta kielletty.

Sivuston ylläpitäjät eivät ole vastuullisia, jos tietoturva vaarantuu sivustoon kohdistuvista vihamielisistä hyökkäyksistä tms. johtuen.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä ehdot.

 
 
 

aselaki-info

Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o