Tiedotteet 2014

Tälle sivulle kerätään uuteen aselakiin liittyviä tiedotteita ja muuta ajankohtaista tietoa.

10.3.2014 - EU ja valtioneuvosto asekieltojen tiellä?
EU-komissio haluaa kieltää siviileiltä puoliautomaattiaseet, suurikapasiteettiset lippaat ja haluaisi lisäksi aseisiin biometriseen tunnistamiseen perustuvat laitteet, jotka estävät muiden kuin aseen rekisteröidyn haltijan ampumisen. Myös esim. aseiden verkkokauppa halutaan kieltää. EU:n laajuisen ampuma-ase direktiivin valmistelun esityöt on saatu valmiiksi 21.10.2013.

Tämän jälkeen se on lähetetty eu:n jäsenvaltioille lausuntokierrokselle, jossa jäsenvaltioille tarjoutuisi mahdollisuus oman näkemyksen esittämiseen kansalliset tarpeet huomioon ottaen. Suomessa asiaa on käsitelty valtioneuvostossa ja hallintovaliokunnassa. Hallintovaliokunnalla olisi ollut mahdollisuus esittää kansallisia poikkeuksia tulevaan direktiiviin, mutta niitä ei tehty. Kuitenkin seitsemän valiokunnan jäsenistä esittivät asiasta eriävän mielipiteen. Kahdeksan valiokunnan jäsentä kannatti asian hyväksyntää sellaisenaan.

Asia on ollut esillä 14.03.2014 eduskunnan suuressa valiokunnassa.

Linkki direktiiviin [pdf]:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0716:FIN:FI:PDF
Linkki hallintovaliokunnan lausuntoon:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/havl_3_2014_p.shtml
Linkki suuren valiokunnan pöytäkirjaan:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/suvp_10_2014_p.shtml#PYKALA12

Asiasta annetut lausunnot:
Suomen Ampumaurheiluliitto [pdf] - AMPUMAURHEILULIITTO_Vuola_18022014_E_167_2013vp.pdf
Lue myös: http://www.ampumaurheiluliitto.fi/?x1759=9710697
Suomen Metsästäjäliitto [pdf] - METSASTAJALIITTO_Simenius_18022014_E_167_2013vp.pdf
Suomen Asehistoriallinen seura [pdf] - ASEHISTORIALLINEN_SEURA_Pohjolainen_18022014_E_167_2013vp.pdf
NRA - Kansallinen Kivääriyhdistys [pdf] - 12032014_NRA_lausunto_suurelle_valiokunnalle.pdf
Puolustusministeriö [pdf] - PLM_kirjallinen_18022014_E_167_2013vp.pdf
Poliisihallitus [pdf] -- POLIISIHALLITUS_Lehtonen_14022014_E_167_2013vp.pdf
Sisäministeriö [pdf] - SM_Lamminmaki_14022014_E_167_2013vp.pdf
SM Rajavartio osasto [pdf] - SM_rajavartio_osasto_kirjallinen_14022014_E_167_2013vp.pdf
Valtiovarainministeriö [pdf] - VM_Lumme_14022014_E_167_2013vp.pdf
Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton lausunto EU:n komission asedirektiiviä koskevaan muistioon, lue tästä linkistä.

Asiasta muualla:
14.3.2014, Perussuomalaisten tiedote liittyen Euroopan komission tiedonantoa E167 ”Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen”, lue tästä linkistä.
http://www.talouselama.fi/uutiset/kokoomus+vastustaa+aselakien+kiristamista++hankaloittaa+reservilaistoimintaa+vapaaehtoista+maanpuolustustyota/a2238008
http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/mannisto_eu_aselait-17400
http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/halla-aho kokoomus aseet-17111
http://www.halla-aho.com/scripta/unionin_tulevasta_ampumaasepolitiikasta.html
http://www.ps-nuoret.fi/uutiset/ampuma-aselakia-on-muutettava-vahemman-byrokraattiseksi

Keskustelua aiheesta:
http://riistalehti.fi/Keskustelu/aihe/eu-ja-hallitus-asekieltolinjalla/
http://forum.eralle.net/viewtopic.php?t=89853
http://www.toiminta-ampujat.fi/phpBB/viewtopic.php?f=90&t=27537
http://eralehti.fi/keskustelu/t15180
http://www.takilta.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=2&t=8914
http://www.res.fi/foorumi/index.php?topic=6552.0
http://maanpuolustus.net/threads/komission-tiedonanto-neuvostolle-ja-euroopan-parlamentille-ampuma-aseet-ja-eu-n-sisäinen-turvallisu.3209/

Metsästäjien, ammunnanharrastajien sekä asekeräilijöiden kannattaa muistaa minkä puolueen edustajaa äänestää tulevissa EU sekä Eduskuntavaaleissa 2015!

http://aselaki.info/euvaalit2014/index.html
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=278513&contentlan=1&culture=fi-FI#.Ux3KpU1WGUk
http://www.eduskuntavaalit-2015.fi/
http://www.kansanmuisti.fi/

Vanhat tiedotteet -> 2013:


5.9.2013, Aselakiehdotus lausunnolle − säännöksiä selkeytetään, tsaarinaikainen ampumaratalainsäädäntö uudistetaan.
Lue tästä linkistä [pdf]

Kyseisen aselakiehdotuksen lausuntoasiakirjat löytyvät sisäasiainministeriön hankesivulta:
http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ampuma-aseet

Poiminta aselainsäädäntö työryhmän 5.9.2013 päivätystä luovutuskirjeestä:
"1) Ampumarataverkoston toimintaedellytysten turvaaminen
...
Työryhmä katsoi, että ampumaratojen melun haittavaikutuksia rajoitettaessa ensisijaisina keinoina
ovat maankäyttö ja kaavoitus. Asumiseen tai virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita ei tule kaavoittaa ampumaradan melualueille ja niiden välittömään läheisyyteen. Näille alueille ei tule sijoittaa myöskään uusia ampumaratoja, ellei toiminnan meluvaikutuksia voida rajoittaa siten, että ampumaratamelulle asetetut ohjearvot äänitasoista voidaan alittaa. (ympäristönsuojeluohjeistusta valmistelleen työryhmän suositus numero 5)

Nyt ehdotuksensa jättävä työryhmä on hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä havainnut, että maankäytön ja rakentamisen ohjauksen yhteydessä ei ole riittävästi huomioitu ampumarataverkoston toimintaedellytyksiä. Tämän vuoksi työryhmä pitää tärkeänä, että vireillä olevassa maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden kokonaisarvioinnissa huomioidaan ampumarataverkoston kehittämisen ja ylläpidon tarpeet."

"3) Lisätarpeet aselainsäädännön uudistamiseen
Työryhmä on työnsä yhteydessä havainnut useita tarpeita muuttaa voimassa olevaa ampuma-aselainsäädäntöä. Nämä ovat olleet kuitenkin työryhmälle annetun toimeksiannon ulkopuolella ja luonteeltaan sellaisia, että niitä olisi valmisteltava erikseen. Tämän johdosta työryhmä katsoo, että ampuma-aselainsäädännön uudistamista tulisi jatkaa. Työryhmä katsoo, että sille määritelty kokoonpano ja työskentelytapa ovat mahdollistaneet esityksen perusteellisen valmistelun.

Poliisihallituksen edustaja on jättänyt työryhmän ehdotukseen liitteenä olevan eriävän mielipiteen."
http://www.intermin.fi/download/46885_ampumaratalaki_eriava_mielipide_poliisihallitus_27082013.pdf?7f63e42e3378d088

Huomion arvoista on myös se, että lausuntokierrokselle lähteneestä ehdotuksesta on pyydetty lausuntoa myös kaikilta puolueilta.

Keskustelua aiheesta:
http://riistalehti.fi/Keskustelu/aihe/aselain-2-vaiheen-ehdotus-lausunto-kierrokselle/
http://eralehti.fi/erablogit/ps-pekka-suuronen/aselain-ii-vaihe.aspx
http://forum.eralle.net/viewtopic.php?t=81488&start=255
http://www.toiminta-ampujat.fi/phpBB/viewtopic.php?f=90&t=25882


Aselakiin liittyvät kirjalliset kysymykset eduskunnassa 2013

KK 904/2013 vp – Ampuma-aselain tulkinta - Markku Eestilä /kok
KK 740/2013 vp - Metsästysseuran jäsenyys ampuma-asetta hankittaessa - Reijo Hongisto /ps
KK 458/2013 vp - Poliisin työhön liittyvä pakollinen aseharjoittelu - Ismo Soukola /ps
KK 428/2013 vp - Poliisihallituksen Asehallintoyksikön tulkinnat ampuma-aselaista - Teuvo Hakkarainen /ps
KK 341/2013 vp - Ampuma-aselain muuttaminen lääkärin ilmoitusvelvollisuuden osalta - Teuvo Hakkarainen /psTiedotteet 2012

21.5.2012, Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esitystä valmistelevan hankkeen työryhmä nimetty. Lue tästä linkistä [pdf]

25.4.2012
, Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen, hallituksen esityksen valmistelua koskeva hanke käynnistynyt. Sivulle pääset tästä linkistä
  sivun alkuun
 
 

aselaki-info

UOM! - Aselain 1.vaiheen tiedotteet arkistot sivulla.

Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

 

aselakiblogspot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<- Päivitetty 12.3.2014

 

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o