Eduskuntavaalit 2011
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Rekisteröity 1.2.1969.
Osoite: Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki
Puh. (09) 478 988 Fax (09) 712 752
palaute@sdp.fi
http://www.sdp.fi/Tarja Filatov
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 90863
"Aselupa pitää sitoa ampuma- tai metsästysharrastukseen tai ammattitehtävään.
Käsiaseet pitäisi kieltää kokonaan.

Mitä enemmän aseita on helposti saatavilla, sitä suuremmat riskit. Ampumaharrastukseen liittyvät aseet olisi hyvä säilyttää erityisvalvotuissa oloissa ampumaharrastepaikoilla."
http://www2.eduskunta.fi/fakta/edustaja/451/omasivu.htm

-
Antti Vuolanne
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vaalipiiri: Satakunta
Syntymävuosi: 1967
"Järkevä metsästys- ja ammuntaharrastus tulee olla laillista Suomessa. "
http://www.anttivuolanne.fi/

+
Reijo Paananen
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1964
"Tiukunnuksia kaivataan käsiaseiden osalta."
http://reijopaananen.fi/

-
Pekka Tuuri
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vaalipiiri: Uusimaa
Syntymävuosi: 1990
"On aika oudosti muotoiltu kyssäri. Sampo on varmaan joku spesialisti. Tuntuu oudolta, että jotkut rakastavat aseita niin paljon, että niiden vieressä on pakko nukkua. Ei asetta kuitenkaan tule remmillä ja munalukolla ranteeseen laittaa kun on metsällä."
http://www.pekkatuuri.com/

 
Ilkka Taipale
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1942
"Käsiaseisiin merkittävät rajoitukset, metsästysaseet ovat OK"

-
Kari Nikulainen
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)

Vaalipiiri: Oulun
Syntymävuosi:1946
"Uusi aselaki on keskeneräinen, ja ristiriitainen sekä perustuslain vastainen puuttuessaan yhdistymisvapauteen ja kansalaisten yksityisyyteen ja kotirauhaan. Komitean puheenjohtaja
Pekka Sauri on hyvä psykologi, mutta ei välttämättä paras asealantuntija. Voimassa oleva aselaki on riittävän hyvä, aselakia voidaan kehittää, mutta ei kiristää. ps. Helsingin lumisota
onnistui hyvin.

Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus kantaa asetta ja omistaa niitä, poisluettuna mielisairaat ja rikolliset."
http://oulu.sdp.fi/eduskuntavaalit-2011/kari-nikulainen

+
Tuula Petäjäkoski-Hult
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1956
"Aselain kiristäminen erilaisten ampumisrikosten ehkäisemiseksi on mielestäni tarpeellista, mutta uskon nykyisen ehdotuksen aiheuttavan myös ongelmia. Saattaa syntyä sellaisiakin ongelmia, joita ei ole osattu riittävästi ennakoida. Ongelmallisia ovat mahdolliset pistokokeet aseiden säilytykseen liittyen ja terveystietojen luovuttaminen. Eivät lääkärit mielellään ottaneet
vastatakseen myöskään ajo-oikeuden heikkenemiseen liittyvien tietojen välittämisestä viranomaisille. Aseiden yksityisomistus on sallittavaa, vaikka itse en ampuma-asetta omista. Tosin sen pitäisi olla kontrolloitua. Ikärajat ja luvanvaraisuus ovat OK."

-
Arto Koivisto
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi:1972
"Uudessa aselaissa olisi hieman viilaamista, mutta pääosin se menettelee.

Yksi asia on tuo rinnakkaislupien myöntäminen. Rinnakkaislupien saannin vaikeuttaminen johtaa siihen, että pitää hankkia uusi oma ase. Tämä on tilanne esim. silloin kun loukkupyytäjä ei saa enää uutta rinnakkaislupaa umpeen menneen rinnakkaisluvan tilalle, kun ase johon rinnakkaislupa oli, on uuden lain mukaan liian tulivoimainen. Tämä menettely lisää tarpeettomasti aseiden määrää.Toisen Suomeen vieraana asiana voisi mainita tuon 2 vuoden
vaatimuksen laina-aseella ampumisesta ennen oman käsiaseen luvan saantia. Tämä voisi olla ehkä niin, että vaaditaan kahden vuoden aktiivinen ammuntaharrastus ensin pitkällä aseella, jonka jälkeen voisi saada käsiaseeseen määräaikaisen parin vuoden luvan ja sen jälkeen jos asiat ovat menneet lain mukaan, niin toistaiseksi voimassa olevan luvan. Kolmanneksi voisi mainita armeijan palikkatestivaatimuksen aseiden saannin edellytyksissä. Ei välttämättä hyvä ajatus. Aseiden yksityisomistus on ok, mutta sen pitää olla valvottua ja täsmällistä toimintaa."
http://artokoivisto.fi/

 
Tapio Laakso
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)

Vaalipiiri: Uudenmaan
Syntymävuosi: 1964
"Uusi aselaki on liian tiukka ja haittaa ammuntaharrastajia. Ampuma-aseita pitää saada omistaa ja pitää hallussa."

+
Timo Kontio
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)

Vaalipiiri: Helsingin
Syntymävuosi: 1984
"Uusi aselaki on mielestäni harkittu ja maltillinen. En erityisesti vastusta mitään kohtaa sen sisällössä. Mielestäni aselain uudistus oli tarpeellinen ja sen valmistelussa kuultiin
kohtuullisesti asianosaisia tahoja. Kiväärien ja haulikkojen osalta, toisin sanoen metsästysaseiden kohdalla olen sitä mieltä, että yksityisomistus on ok. Aseiden luontevin säilyttämispaikka olisi mielestäni virkavallan huomassa, ampumakerhoilla tai muuten erikseen sovitussa kohteessa, siis ei kotona. Kotona säilytettävien aseiden turvallisuus huolettaa
minua. En kuitenkaan ole asiantuntija, joten mielelläni kuulen argumentteja puolesta ja vastaan. Käsiaseiden yksityisomistusta en itse turvallisuussyistä ja pragmatian kautta pohdittuna hyväksy, mutta olen kuullut myös erityisen hyviä vasta-argumentteja. Asia ei ole minulle erityisen merkittävä."
http://timokontio.fi/

-
Susanna Huovinen
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)
Vaalipiiri: Keski-Suomi
Syntymävuosi: 1972
"Vaikka aselaki eteni hyvään suuntaan jo tällä kaudella, minun on vaikea ymmärtää, miksi käsiaseita pitää saada säilyttää kotona. Varmasti tästä seuraisi aika lailla käytännön ongelmia, mutta siitäkin huolimatta tätä pitäisi harkita."
http://www.susannahuovinen.fi/
-
Johannes Koskinen
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)
Vaalipiiri: Hämeen
Syntymävuosi: 1954
"Lisärajoituksia tarvitaan automaatti- ja puoliautomaatti aseiden lupiin sekä kautta linjan tiukempaa aselupien valvontaa."
http://www.johanneskoskinen.fi/
-
Tuula Peltonen
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)
Vaalipiiri: Keski-Suomi
Syntymävuosi: 1962
"En ollut tyytyväinen aselakiesitykseen. Suostuin kuitenkin äänestämään hyväksymisen puolesta, kun lakiin tehtiin muutoksia. Aselaki vuodelta 1998 olisi ollut ihan riittävä semmoisenaan"
http://www.tuulapeltonen.net
-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  sivun alkuun
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o