Eduskuntavaalit 2011
Vasemmistoliitto


Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p.
Rekisteröity 12.6.1990.
Osoite: Viherniemenkatu 5, 00530 Helsinki
Puh. (09) 774 741 Fax (09) 7747 4200
vas@vasemmistoliitto.fi
http://www.vasemmistoliitto.fi/Marissa Varmavuori
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Uusimaa
Syntymävuosi: 1986
"Merkittävästi hankalampaa tulisi olla myös kantaa laitonta asetta. Ilman asianmukaista valvontaa aselain tiukentamisesta ei ole mitään hyötyä, pikemminkin päin vastoin."
http://www.varmatapaus.com/

+
Juuso Aromaa
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Uusimaa
Syntymävuosi: 1986
"En näe mitään syytä että kukaan suomalainen joka ei metsästä tai harrasta muuta ampumaurheilua, tarvitsisi omaa tuliasetta. Itsepuolustustarkoituksiin niitä ei ainakaan pidä myydä. Tosin jos aselakeja tiukennetaan liikaa, luodaan markkinoita järjestäytyneelle rikollisuudelle."
http://aromaa.vas.fi/

 
Juha Myllykoski
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Satakunta
Syntymävuosi: 1981
"Alkaa olla jo nyt vaikeaa alkaa nuorena metsästämään, joten ei enempää rajoituksia, kiitos."

 
Armi Lindell
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Uusimaa
"Lääkärin ilmoitusvelvollisuus on hyvä. Pelkkien huviammuskeluaseiden omistamista ja säilytystä voisi kiristää, mutta metsästysaseiden kohdalla laki on jo "sopiva". Valvontaa pitäisi tehostaa, että aseet todella on lukollisissa paikoissa säilytyksessä."
http://www.armilindell.fi/

-
Pertti Riihinen
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Keski-Suomi
Syntymävuosi: 1961
"Metsästäjät tarvitsevat aseita,,,tottakai, mutta leikkiminen aseilla pitäisi kieltää:::"
http://www.perttiriihinen.fi/

 
Jukka Mäkelä
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Kymi
Syntymävuosi: 1965
"Aseenkantolupa määräajaksi, uusinnasta ei suurempia kustannuksia kuin harrastuksista yleensä."

-
Paula Mehto
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Pohjois-Savo
Syntymävuosi: 1961
"Tämä kysymyshän on noussut esille Suomessa tapahtuneiden koulusurmien ja aseellisen väkivallan lisääntymisen vuoksi. Kuka Suomessa loppujenlopuksi tarvitsee aseenkantolupaa? Metsästyksen ja kilpa-ammunnan harrastajat esimerkiksi. Mielestäni kantoluvan saanti voi olla rajoitetumpaa ja kontrolloidumpaa. Kantolupa pitää myös voida purkaa, jos henkilöllä on esim. todistetusti taipumusta väkivaltaiseen tai sen suuntaiseen käyttäytymiseen."
http://paulamehto.vas.fi/

-
Harri Moisio
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Vaasa
Syntymävuosi: 1954
"Kiellot eivät asiaa ratkaise"
http://www.netikka.net/harri.moisio/

+
Markus Mustajärvi
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

vaalipiiri: Lapin
Syntymävuosi: 1963
"Aselaki oli huonoiten valmisteltu lakiesitys minun kansanedustajaurani aikana. Tein lain 1. käsittelyssä kahdeksan §-muutosesitystä ja 2. käsittelyssä vielä lausumaesityksen, jolla halusin estää sen, että nuorilta peritään kaksinkertaiset
lupamaksut. Vanhalla aselailla olisi tultu aivan hyvin toimeen, jos aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje ei olisi vienyt vikasuuntaan.
Ampuma-aseiden yksityisomistus on minulle luonnollinen asia.

Olisin säilyttänyt vanhan aselain. Se olisi ollut toimiva järjestelmä, jos sen soveltamista ei olisi pilattu aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeella. Aselaki oli minun eduskuntaurani aikana huonoimmin valmisteltu laki. Siinä näkyi julkisuuden paine ja se ei koskaan ole oikea lähtökohta hyvälle lainvalmistelulle. Kouluampumistapausten vuoksi leimattiin metsästäjät ja ampumaharrastajat syyttä suotta. Laissa oli monia perustuslain vastaisia kohtia ja onneksi ne onnistuttiin oikomaan. Aselakia pitäisi lieventää ainakin siltä osin, että 18-vuotiaan ei tarvitse maksaa toiseen kertaan lupia siitä aseesta, jonka hankkii omakseen ja johon on jo rinnakkaislupa. Myös ampuma-asekouluttajajärjestelmää tulisi järkiperäistää. Nyt siitä tulee melkoinen farssi. Itse olisin pitänyt käsiaseluvan 18 vuodessa ja muun aseikärajan 15 vuodessa. Hyvää aselaissa oli parannettu tiedonsaantioikeus, mutta "lääkäripykälä" oli iso virhe."
http://www.markusmustajarvi.net/

+
Juha-Petteri Pasma
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Lapin
Syntymävuosi: 1989
"Uusi aselaki on mielestäni lähinnä kosmeettinen temppu. nk. ongelmaan ei ole tarkoituskaan puuttua, on vain saatava sulka hattuun. Suhtaudun ampuma-aseiden yksityisomistukseen mielestäni myönteisesti."
http://www.juhapasma.net/

+
Merja Kyllönen
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Oulun
Syntymävuosi:
"Aseisiin on järkiperäinen ja suvaitseva suhtautumismalli. Aselainsäädännön uudistusta pidin järjettömyyden huippuna - itse ongelmiin ei edes haluttu etsiä ratkaisuja.

Vastauspatterissa ei oikeastaan ollut sellaista vaihtoehtoa, jonka olisin valinnut, koska aselain uudistaminen tehtiin sellaisella taustalla ja ilmapiirissä, joka ei turvannut asiallista valmistelua, jolla olisi turvatta kaikkien kansalaisten oikeudet. Kouluampumisia ei nimittäin estetä aselakeja kiristämällä, vaan ongelmat ovat merkittävästi suurempia ja syvemmällä ja nyt koko ongelma haudattiin aselain uudistamisen alle."
http://www.runoratsu.fi/

+
Mikko Aaltonen
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1977
"Uusi aselaki on kompromissi joka ei välttämättä auta saavuttamaan niitä tavoitteita joita sillä haetaan. Uuden lain taustalla ovat vahvasti kouluammuntatapaukset joissa kuoli monia ihmisiä ja joissa käytettiin luvallisia aseita. Nopeana johtopäätöksenä
tapahtumiin oli aselainsäädännön kiristäminen vaikka huomio olisi tullut kohdistaa ennemminkin mielenterveyden palveluiden saatavuuteen.

Aselainsäädännön kiristymisestä kärsivät suomalaiset aseharrastajat joista ehdottomasti suurin osa toimii asiallisesti ja vastuullisesti. Erityisesti aseharrastuksen aloittaminen vaikeutuu ja mahdollisuus kansalaisten epätasa-arvoiseen kohteluun
lisääntyy. Lainvalmistelussa vältettiin äärimmäiset ylilyönnit kuten mahdolliset kotitarkastukset. Ampuma-aseiden yksityisomistuksen tulee olla oikeus jatkossakin."
http://mikkoaaltonen.ehdokkaasi.fi/

+
Pekka Saarnio
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1945
"Ase ei kuulu iltamavarustukseen."
http://saarnio.intranetit.net/

 
Paavo Heinonen, numero 59
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Oulu
Syntymävuosi: 1978
"Käsiaseille jyrkkä ei, kilpa- ja metsästysaseille kyllä."

-
Jari Suominen, numero 142
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1959
"Katsotaan nyt vähän aikaa ensin miten laki vaikuttaa."
http://jarisuominen.vas.fi/esikuvia/

-
Minna Sirnö
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)
Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1966
"Turvallisuus on perusoikeutemme. Nykyinen pienasepolitiikka vaarantaa tuon oikeutemme arjessamme, sillä liian monta ihmistä kuolee tai haavoittuu ampumalla konflikteissa, kaduilla ja kodeissa. Kauhistuttavinta on, että yli puolet maailman pienaseista on siviilikäytössä - ketä vastaan ja mihin käyttöön????? Siksi tarvitsemme tiukempaa lupakäytäntöä meillä Suomessa, tiukkoja kansainvälisiä sopimuksia pienaseiden vähentämiseksi sekä lisäresursseja valvontaan."
http://www.minnasirno.fi/
-
Annika Lapintie
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen
Syntymävuosi: 1955
"Käsiaseiden saatavuuden rajoittaminen on välttämätöntä. Ihmisten vahingoittamiseen ja tappamiseen suunniteltujen aseiden yleistymistä Suomessa ei tule sallia. Pitkällä aikavälillä turvallisen yhteiskunnan luomisessa tärkeintä on huolehtia syrjäytymisen ehkäisemisestä. On satsattava voimakkaasti kouluterveydenhuoltoon ja palkattava lisää kouluterveydenhoitajia, koulupsykologeja ja huolehdittava riittävästä oppilaanohjauksesta."
http://lapintie.vas.fi/
-
   
   
   
   
   
   
   
   

  sivun alkuun
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o